hyperMILL hyperCAD

V roce 2011 byl zakoupen software hyperMILL hyperCAD za účelem programování složitých dílů. hyperMILL je výkonný CAM systém integrovaný do CAD systému a geometricky orientovaný na soustružení a frézování.
hyperMILL hyperCAD

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005

Certifikace Certing IAF

Aktuality

Seřizovací přístroj

Koupě seřizovacího přístroje BDM 341vHSC. Tento přístroj byl pořízen pro přesnějšího proměření nástrojů.

hyperMILL hyperCAD

V roce 2011 byl zakoupen software hyperMILL hyperCAD za účelem programování složitých dílů. hyperMILL je výkonný CAM systém integrovaný do CAD systému a geometricky orientovaný na soustružení a frézování.
hyperMILL hyperCAD